اخبار

سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ برگزار کرد

پویش دوشنبه های ورزشی با مشارکت شرکت مالیبل سایپا

پویش “دوشنبه های ورزشی” این هفته با مشارکت شرکت مالیبل سایپا و در سایه انجام مسئولیت های اجتماعی این شرکت برپا شد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ پویش دوشنبه های ورزش و کار در روز دوشنبه دوم تیر ماه ، با هدف ترغیب و تشویق کارکنان و ایجاد نشاط اجتماعی ، همکاران شرکت مالیبل سایپا با حضور در محل تجمعات شرکت در پویش دوشنبه های ورزشی حاضر شدند .
این برنامه باهمکاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ، فدراسیون ورزشهای کارگری ، مسئول تربیت بدنی شهرداری منطقه ۲۱ ، مدیر ورزش همگانی سازمان ورزش شهرداری تهران و انجمن ورزش کارگری استان تهران ، مهندس حسین زاده مدیر عامل ، معاونین ، مدیران و همکاران شرکت مالیبل به صورت گروهی به انجام حرکات ورزشی پرداختند .
پویش دوشنبه های ورزشی از اواخر سال قبل با هدف افزایش مشارکت شهروندان در عرصه ورزش هر هفته دوشنبه در بوستانها و شرکتهای منتخب سطح تهران برگزار می شود .

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید