اخبار

مسابقه ای که با خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد و فرصت لغو نداشت

برگزاری مسابقه دو میدانی بسیجیان حوزه 503 امام حسن مجتبی (ع)گروه سایپا

مسابقه ای که با خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد و فرصت لغو نداشت

مسابقه ای که با خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی برگزار شد و فرصت لغو نداشت 

 

 

قرار بود  طبق همه ی هماهنگی ها از همکاران استقبال بشود و شد اما نه آنچنان که باید ، هر کس به محل مسابقه که طیف سایپا بودوارد میشد حزنی وبغضی غم آلود و فریادی بهت آلود در جان داشت ، سیستم های صوتی رسالتی دیگر را عهده دار شدند ، نوای مداحی و سوز و اشک همکارانم از خبر شهادت فرمانده اشکی شده بود بر روی گونه ها ،،، مسابقه راس ساعت ۹ از محل شروع سوت زده شد و تمامی دوستانی که در رنج سنی بین ۳۰ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۵ و بالای ۴۵ شروع به رقابتی تنگا تنگ کردند از خیابان ۴۹ به سمت اتوبان شهید فهمیده و بعد از آن در خیابان ۵۵ به سمت درب سوم شرکت پر شور آغاز شد ، عکاسهای گروه و هنرمندان هر کدام به نوبه ای تصویرهایی مانا و پر حرارتی از نفس نفس زدنهای ورزشکاران ثبت میکردند ، مسافت ۱۵۰۰ متر بود و بعد از حدود ۱۰ دقیقه نفر اول به خط پایان نزدیک شد و کاروان ورزشکاران یکی پس از دیگری از خط پایان عبور کردند ، عکسها ثبت شد و نوای خدا قوت و ماشاالله گفتنهای دیگر همکاران ودرآغوش کشیدن یکدیگر نوید صلابت بسیجیان همیشه مطیع و جان برکف ولایت داشت ،

مراسم اختتامیه اما رنگی ماتم زده داشت ، مجری با بغض سخنران با اشک و قهرمانان پیشکسوت با غبطه به همدردی پرداختند ، فضا ،فضای شادی نبود و قرار شد در فرصتی دیگر از قهرمانان بی ادعای بسیجی تجلیل شود ، و مراسم راس ساعت ۱۲ با نوای مداحی به پایان رسید ،

قرار بود  طبق همه ی هماهنگی ها از همکاران استقبال بشود و شد اما نه آنچنان که باید ، هر کس به محل مسابقه که طیف سایپا بودوارد میشد حزنی وبغضی غم آلود و فریادی بهت آلود در جان داشت ، سیستم های صوتی رسالتی دیگر را عهده دار شدند ، نوای مداحی و سوز و اشک همکارانم از خبر شهادت فرمانده اشکی شده بود بر روی گونه ها ،،، مسابقه راس ساعت ۹ از محل شروع سوت زده شد و تمامی دوستانی که در رنج سنی بین ۳۰ تا ۳۵ و ۳۵ تا ۴۵ و بالای ۴۵ شروع به رقابتی تنگا تنگ کردند از خیابان ۴۹ به سمت اتوبان شهید فهمیده و بعد از آن در خیابان ۵۵ به سمت درب سوم شرکت پر شور آغاز شد ، عکاسهای گروه و هنرمندان هر کدام به نوبه ای تصویرهایی مانا و پر حرارتی از نفس نفس زدنهای ورزشکاران ثبت میکردند ، مسافت ۱۵۰۰ متر بود و بعد از حدود ۱۰ دقیقه نفر اول به خط پایان نزدیک شد و کاروان ورزشکاران یکی پس از دیگری از خط پایان عبور کردند ، عکسها ثبت شد و نوای خدا قوت و ماشاالله گفتنهای دیگر همکاران ودرآغوش کشیدن یکدیگر نوید صلابت بسیجیان همیشه مطیع و جان برکف ولایت داشت ،

مراسم اختتامیه اما رنگی ماتم زده داشت ، مجری با بغض سخنران با اشک و قهرمانان پیشکسوت با غبطه به همدردی پرداختند ، فضا ،فضای شادی نبود و قرار شد در فرصتی دیگر از قهرمانان بی ادعای بسیجی تجلیل شود ، و مراسم راس ساعت ۱۲ با نوای مداحی به پایان رسید ،

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید