اخبار

برگزاری دومین کارگاه سبک زندگی اسلامی ویژه بسیجیان خواهر

به همت مسئولین بسیج خواهران سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ دومین کارگاه سبک زندگی اسلامی برگزار شد

به همت مسئولین بسیج خواهران سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ دومین کارگاه سبک زندگی اسلامی برگزار شد . این کارگاه در شرکت تحقیقات موتور در مورخ 98/10/18 با حضور بسیجیان خواهر با سخنرانی دکتر عزتی برگزار شد .

دکتر عزتی در خصوص حقیقت سبک زندگی گفت :سبک زندگی نشان دهنده میزان نفوذ یک نظام، فرهنگ و تمدن در متن جامعه است و تمام تمدن ها و نظام های فکری برای حفظ بقای خود تلاش می کنند تا یک سبک زندگی مشخصی به مردم ارائه دهند زیرا تا یک نظام به سبک زندگی تبدیل نشود آرمان هایش اجرا نخواهد شد و اگر جامعه ای سبک زندگی یک نظام را نپذیرد به این معنا است که مبانی فکری و ارزش های آن نظام را قبول ندارد. سبک زندگی اسلامی به معنای چشم پوشی از لذات و نعمات نیست بلکه در این روش زندگی رنگ خدایی می گیرد؛ انسان ها قادر به زندگی ساختگی نیستند و اگر اینگونه باشد زندگی آن ها دوامی ندارد همانگونه که یک نقاش به صورت طبیعی نگاه خاصی به دنیای اطراف خود دارد و با ظرافت به زیبایی های طبیعت می نگرد و همچنین یک شاعر که برای شاعرانه زیستن هیچ تلاشی جز زیستن انجام نمی دهد بنابراین سبک زندگی نشان دهنده میزان حضور ارزش های جامعه در رفتارها است.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید