اخبار

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر

به همت بسیج خواهران سازمان کارگری تهران بزرگ جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر در دی ماه برگزار شد
این مسابقات شامل پنج رشته ی ورزشی(آمادگی جسمانی،تنیس روی میز،دارت ،تیراندازی،شنا)میباشد.رشته ی آمادگی جسمانی مورخ چهارم دی ماه که به میزبانی شرکت داروپخش، در دو رده ی سنی بالای 36 سال و زیر 36 سال مسابقات برگزار گردید و نفرات اول تا سوم مشخص گردید.برگزاری مسابقه ی تنیس روی میز 4 دری ماه به میزبانی شرکت داروپخش،نفرات اول تا سوم مشخص گردید.برگزاری مسابقات تیراندازی مورخ 5 دی ماه به میزبانی شرکت دخانیات،مقام اول و دوم تیراندازی بادی و مقام اول و دوم تیراندازی تپانچه مشخص گردید.برگزاری مسابقات شنا بصورت آزاد و استقامت 100مترمورخ 8 دی ماه به میزبانی شرکت پیکان و نفرات اول و دوم مشخص گردید.برگزاری مسابقات دارت مورخ 9 دی ماه به میزبانی شرکت داروپخش،نفرات اول تا سوم مشخص گردید.اختتامیه ی جشنواره فرهنگی ورزشی کوثر مورخ 11 دی ماه به میزبانی شرکت سایپا با حضور جانشین محترم سازمان بسیج کارگری،مسئول محترم تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله (ص)،معاونت محترم حوزه نمایندگی سازمان کارگری برگزار گردید.و درانتهای برنامه به نفرات برتر حکم قهرمانی،مدال طلا،مدال نقره،مدال برنز و کارت هدیه،تقدیم گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید