شهدا

شهید مجتبی معراجی

شهید مجتبی معراجی متولد 1343 از تهران محل شغل :شرکت جابربن حیان سال شهلدت 1367 محل شهادت : ماوت عراق

اضافه کردن دیدگاه جدید