07 آبان 1396 - 01:06
مصاحبه خبری بسیج پرس سازمان بسیج کارگری و کارخانجات تهران بزرگ با جناب سرهنگ تیموری ، که در یک گپ دوستانه با این فرمانده با انگیزه و تلاش گر بسیجی از اهداف و برنامه ها و آینده این سازمان مهم سوال...