07 آبان 1396 - 01:13
به گزارش قسم از سازمان بسیج کارگری ،مطالب ذیل حاوی اصطلاحات  وواژه های کلیدی مدیریتی برگرفته از آیات قرآن کریم ،نهج البلاغه وسخنان اندیشمندان است که توسط برادر وحید تیموری جمع آوری و تدوین گردیده است...