1
2
3

سید علیرضا آل داود در گفتگو با بصیرت با اشاره به اینکه با یک جنگ شناختی-ادراکی ترکیبی در بستر فضای مجازی روبرو هستیم، افزود: سرقت اطلاعات، تصویر...

بنا بهدستور مدیر عامل شرکت ایرانخودرو در خصوص تست تب سنجی کلیه پرسنل شرکت در بدو ورود به شرکت ، اولین جلسه آموزسی در سالن کنفرانس مدیریت پیشگیری ،...
به همت حوزه مقاومت بسیج 502 امام علی (ع) در قسمت برنامه ریزی شرکت ایرانخودرو پایگاه مقاومت تاسیس گردید . این پایگاه با حضور بسیجیان و اقای مهندس شیخ...