26 آذر 1396 - 01:39
مراسم معارفه مسئول حوزه نمایندگی سازمان بسیج کارگری و کارخانجات تهران بزرک با حضور مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت محمد رسول ا... (ص) تهران بزرگ در حسینیه فاطمه الزهرا سازمان برگزار گردید
16 آبان 1396 - 02:05
جلسه مسئولین بسیج کارگری و کارخانجات تهران بزرگ با مدیر عامل شرکت نساجی پاکان در داخل شرکت برگزار گزدید .
16 آبان 1396 - 02:03
جلسه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه های حوزه مفاومت بسیج شهدای ایرانخودرو با فرمانده سازمان بسیج کارگری و کارخانجات در سالن جلسات آن حوزه برگزار گردید .
16 آبان 1396 - 01:37
جلسه مسئولین علمی پژوهشی سازمان وحوزه های تابعه و جمعی از نخبگان بسیجی با حضور جناب سرهنگ تیموری برگزار گردید
16 آبان 1396 - 01:32
جلسه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه ها با حضور سرهنگ پاسدار وحید تیموری برگزار گردید.
16 آبان 1396 - 01:29
نشست فرمانده و مسئول فاوای سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ با معاونت فاوای سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص)
07 آبان 1396 - 01:37
جلسه شورای مشورتی خواهران سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ حضور سرهنگ پاسدار وحید تیموری در جلسه شورای مشورتی خواهران
جلسه شورای مشورتی خواهران با حضور فرمانده سازمان بسیج کارگری و کارخانجات سپاه تهران در حوزه مقاومت بسیج سایپا برگزار گردید .
07 آبان 1396 - 01:33
نشست فرمانده سازمان بسیج کارگری و کارخانجات با مسئولین حوزه مقاومت بسیج امام سجاد(ع)(لبنی و نوشیدنی ) در شرکت پگاه برگزار گردید.
07 آبان 1396 - 01:30
جلسه شورای حوزه و فرماندهان پایگاه های حوزه مقاومت بسیج شهید برونسی

صفحات