برگزاری اولین دوره رقابت های تیراندازی بمناسبت هفته بسیج

اولین دوره مسابقات سراسری تیر اندازی به مناسبت هفته بسیج با حضور 16 تیم در سطح کل شرکت ایرانخودرو برگزار شد . این مسابقات در 23 سالن با همکاری مدیریت ورزش کارگری،نمایندگان ورزشی معاونت ها و معاونت های تربیت بدنی پایگاه های تابعه بر اساس ابلاغیه معاونت تربیت بدنی حوزه 502 امام علی (ع) با مشارکت 3170 نفر تقریبا بصورت همزمان به مدت 10 روز برگزار شد .مسابقات نیمه نهایی در روز دوشنبه 98/9/11 و فینال این رقابت ها 98/9/12 با میزبانی معاونت قطعات و مجموعه ها در سالن موتورسازی 1برگزار شد .