1
2
3
در اولین آئین تجلیل از عملکرد بسیج آقشار و متخصصین سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ رتبه اول را در بین سازمان...
به گزارش خبرنگار بسیج پرس سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ پایگاه شهید باکری به مناسبت روز شهدا در اقدامی ارزشمند در سالن بدنه سازی شاتل شرکت ایرانخودرو...
به گزارش خبرنگار بسیج پرس سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ به مناسبت فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت حوزه مقامت بسیج 502 امام علی (ع) از بسیجیان...