1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات تهران بزرگ؛ ورزش همگانی ویژه خواهران بسیجی در شرکت گام سایپا با مشارکت فدراسیون ورزشی کارگران و...
به گزارش خبر نگار سازمان بسیج کارگری تهران بزرگ پایگاه های بسیج کارخانجات به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس به ازین بندی و برگزاری برنامه ها و...
شیوع ویروس کرونا سبب شد که عزاداری های محرم امسال رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد. این بار اگرچه حسینیه های همیشگی شهر میزبان عزادارن حسینی نیستند اما...